DOOR WIE ?

Bert Steen

Achtergrond

-voortgezet speciaal onderwijs: begeleiding van docenten, ouders  en leerlingen.
-telefonische hulpdienst: begeleiding gespreksgroepen
-coach Hyperventilatiestichting
-adviseur en begeleider bij angst- en paniekstoornissen
-counseling